առիթ

առիթ

Dasnabedian 1995: 417

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 18,16 Acrostiche 3,3
cause, occasion

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՌԻԹ — (առթի, թաց.) NBH 1 0304 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ.ա. προμνήστωρ pronubus, ὀ, ἠ πρόξενος concilians, conciliator, trix Իբր Առիչ, առօղ եւ բերօղ. պատճառ առաջի կամ միջնորդական. բարեխօս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴԻԼԻՊՍ — ( ) NBH 1 0133 Chronological Sequence: 12c գ. ἁντίληψις Առումն, եւ առիթ. ձեռնտու. օգնական. *Մտցէ առաջի հօր, եւ անդիլիպս ( ʼի լս. առիթ) եւ միջնորդ լիցի. Լմբ. պտրգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԹԵՄ — (եցի.) NBH 1 0303 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. μνηστεύω desponeo, προξενέω concilio եւն. Առիթ լինելով՝ խօսել ʼի հարսնութիւն. այսինքն առինչ լինել՝ որպէս միջնորդ, հրաւէր, հիւրընկալ, թարգման …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅԱՌԱՋԱԾՈՒ — ( ) NBH 2 0334 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. προάγων, προαγωγικός, προβολεύς, παρακομιστής productor, adducens, deducens, pararius. Որ յառաջ բերէ ո՛ր եւ է օրինակաւ. արտադրօղ. յառաջացուցիչ. յինքն ձգօղ. պատճառ, առիթ, եւ այլն: *ամենայն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԻՒԹ — (ոյ, ոց, եւ ի, իւ, կամ աց, ից.) NBH 2 0426 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ὔλη (յորմէ sylva եւ hyle ). materia κάτεργον confectio. վր. նիվթի. Հիւթ թանձր. տարր. մարմին բաղադրիչ. սկիզբն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱՏՃԱՌ — (ի, կամ ոյ. մանաւանդ ՊԱՏՃԱՌՔ ռաց.) NBH 2 0614 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c գ. ՊԱՏՃԱՌ մանաւանդ ՊԱՏՃԱՌՔ. Սկիզբն շարժիչ. հաւակ. սէպէպ. վէսիլէ. *Անուն կռոցն եւ պաշտօն՝ ամենայն չարի սկիզբն եւ պատճառք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶՆ — (զին, զինք, զանց.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. γένος, γενεά , genus, gens, ἕθνος , populus եբր. զան, զէնիմ. Ազգ զանազանեալ եւ ազատ. սերունդ. զարմ. ժողովուրդ առանձին. միլլէթ *Երկիր պագցեն նմա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԽՏԱԽՈՆԱՒԱԾԻՆ — ( ) NBH 1 0017 Chronological Sequence: 7c, 11c ա. Ծնեալն ʼի հիւթոց խոնաւութեան. (կամ առիթ ախտից խոնաւութեան.) *Է՛ ինչ ʼի շնչաւորաց ախտախոնաւածին. այն լուղակք են. Քերթ. եւ Մագ. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԽՏԱՀԱՒԱԿ — ( ) NBH 1 0018 Chronological Sequence: 8c ա. ԱԽՏԱՀԱՒԱԿ կամ ԱԽՏԱՀԱՒԱՔ. Սկիզբն եւ առիթ ախտից. պատճառ խօթութեան. *Հողմք ախտահաւակք (կամ ախտահաւաքք) Խոր. ՟Գ. 68 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԷՏ — (էտի կամ ետի, կամ իտի, ից, իւք կամ օք.) NBH 1 0039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c, 14c գ. Աղեաց գալարումն. գորով. գութ. ցաւակցութիւն. սրտցաւութիւն. սրտի ցաւ, կսկիծ. ... *Ոչ ունին աղէտ յաղիս իւրեանց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՉԱՐ — (ի.) NBH 1 0065 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c ա. παμπόνηρος, πάγκακος, παγχάλεπος pessimus, omnino malus, plane improbus, malignus, molestus Կարի չար (ոք կամ իմն). լի չարութեամբ, եւ առիթ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.